Share on facebook
Share on linkedin

De verschillen tussen biljart, pool en snooker​

Er bestaan verschillende keu-sporten die gespeeld worden op een rechthoekige tafel bedekt met een “groene doek”. Biljart is de verzamelterm voor een aantal spellen, waaronder carambole biljart, pool of snooker. Maar wat zijn nu juist de verschillen? Vooraleer u investeert in een biljarttafel is het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent. Hieronder geven we een korte samenvatting met enkele regels zodat u het verschil goed begrijpt.

Carambole biljart

 

Wat in de volksmond biljart wordt genoemd, is in feite een afkorting voor carambolebiljart. Dit is een spel zonder pockets (of zakken) dat gespeeld wordt met slechts drie speelballen, voor iedere speler een witte en daarnaast een rode. In sommige gevallen wordt een van de witte ballen vervangen door een gele biljartbal om verwarring te voorkomen. Er bestaan verschillende soorten spellen binnen het carambole biljart zoals: libre, bandstoten, driebanden of kaderspelen. We zullen ons nu even focussen op het libre en driebanden biljart aangezien dit de meest gespeelde klassieke spelvormen zijn. De bedoeling van libre biljart is om met de speelbal de beide andere ballen te raken in één stootbeurt. Indien dit lukt spreekt men van een carambole en mag de speler nog een poging wagen. Indien de speler mist is de tegenstander aan de beurt. De speler die als eerst het aantal voor hem vastgestelde caramboles heeft gemaakt wint het spel. Driebanden, een andere variant van biljart, is doorheen de tijd enorm populair geworden. Dit speltype kent in principe dezelfde regels, maar wordt een stuk lastiger aangezien de speelbal minimaal drie banden (of zijkanten) moet hebben geraakt alvorens de laatste bal wordt geraakt en de carambole tot stand komt.

Carambole biljart

 

Pool

 

Een variant van biljart is het poolen. Deze keu-sport wordt gespeeld op een ander type tafel met een pocket in iedere hoek en in het midden van de twee lange zijden. Er bestaan verschillende soorten van poolbiljart zoals 8-ball, 9-ball en straight pool. Een standaard set poolballen (8-ball) wordt genummerd van een tot en met vijftien. De eerste zeven kennen maar één kleur en worden de hele ballen of solids genoemd. Bal nummer acht is de zwarte bal. De laatste zeven ballen, nummers negen tot en met vijftien, hebben een witte zijkanten en een gekleurde band. Deze laatsten worden de halve ballen of stripes genoemd. Een van de twee spelers zal proberen om met behulp van de speelbal alle solids weg te werken in de pockets, terwijl het doel van de andere speler er uit bestaat om alle stripes zo snel mogelijk weg te spelen. Eens je al jouw type ballen (solids/stripes) hebt gescoord dien je nog de 8-bal te potten. De speler die daar als eerste in slaagt wint het spel.

Pool biljart

 

Snooker

 

Snooker is een biljartspel dat, net als pool, wordt gespeeld op een biljarttafel met zes pockets. Deze variant wordt gespeeld met 22 ballen; een witte stootbal, een gele bal (2 punten), een groene bal (3 punten), een bruine bal (4 punten), een blauwe bal (5 punten), een roze bal (6 punten), een zwarte bal (7 punten) en 15 rode ballen (elk 1 punt). Omwille van de vele soorten ballen is dit een van de meest ingewikkelde spelvormen. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te scoren. Dit kan op twee manieren. De eerste mogelijkheid is door zelf een bal te scoren, een andere mogelijkheid om punten te verzamelen is wanneer je tegenstander een fout maakt. Aan het begin van het spel dien je met behulp van de stootbal een rode bal te potten. Indien dat gelukt is mag je een gekleurde bal naar keuze proberen weg te werken. Als ook dat lukt is het opnieuw de bedoeling om eerst een rode bal te scoren enzovoort. Wanneer de speler mist is de beurt aan de tegenstander die op dezelfde wijze mag proberen scoren. Dit gaat door totdat alle 15 rode ballen weggespeeld zijn. Wanneer de laatste rode bal is gepot, mag de speler nog een willekeurige bal spelen, maar daarna dienen de gekleurde ballen in een vastgestelde volgorde gespeeld te worden, namelijk: geel – groen – bruin – blauw – roze – zwart. Zoals eerder aangehaald kan je punten scoren door ballen te potten of wanneer je tegenstander een fout maakt. De speler die het meeste punten scoort wint het individuele spel of frame. De wedstrijd wordt gewonnen door de speler die als eerst een vooraf bepaald aantal frames heeft gewonnen.

Snooker biljart

Meer posts.

Biljartkeu, welke keu moet ik kopen?
Arnaud

Welke keu moet ik kopen?

Iedere spelvariant heeft zijn eigen soort keu.   Net zoals iedere spelvariant gespeeld wordt op een andere soort tafel, hoort bij elke variant ook een andere keu. Waarop verschillen deze

Lees verder »